Wilh. Kolstad AS

Vi tar ansvar for morgendagen

Elektrobransjen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et samfunn som er basert på fornybar energi. Flere av oss innser at vi må ta det grønne skiftet på alvor, noe som fører til at vi vil kutte kraftig ned på forbruk av fossil energi til fordel for strøm.

Godt bærekraftsarbeid er avhengig av konkrete mål. Fordi dette arbeidet vil vare over veldig mange år, er det viktig med overkommelige delmål underveis.

Last ned vår flotte guide

Last ned vår flotte guide

Det grønne skiftet krever omfattende omstilling og strukturert tilnærming til et konkret bærekraftarbeid. Bærekraft er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Her har vi laget en guide for deg som vil lære mer om bærekraft.

Alle som vil forberede seg på det grønne skiftet, fortjener alt de kan få av gode råd og tips. 

Bærekraftstrategi 2022-2025

Det er naturlig at vår bransje går i front for å legge om til så mye bruk av fornybar energi som mulig, og vil være viktig når nye, miljøvennlige, smarte og energisparende løsninger skal tas i bruk. I Elkonor tar vi gjerne på oss rollen som pådriver og rådgiver for denne omleggingen – vi vil være en del løsningen mer enn problemet. 

Derfor skal vi også gjøre mer for å ta til følge de viktige bærekraftmålene som FN ønsker at alle ansvarlige bedrifter etterlever. Det er vi gang med.

Vi har laget en konkret og forpliktende bærekraftstrategi for å være i front i bransjen og bidra til samfunnets behov for en fremtidsrettet utvikling som er til det beste for mennesker, samfunn og miljø. Her ser du litt av hva strategien vår tar for seg.

FN-rapporten “Vår felles framtid” definerer bærekraft som følger:

«Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft omfatter tre verdiområder; sosialt, økonomisk og miljømessig. og alle tre områdene må være til stede for å oppnå bærekraft».

Våre strategiske mål og tiltak mot 2025

I årene som kommer skal vi styrke vår egen virksomhet og samfunnet gjennom å treffe riktige valg for disse tre bærekraftmålene. Systematisk risiko- og mulighetskartlegging er avgjørende for å gjøre riktige valg og prioriteringer. Vi har inndelt arbeidet i tre kategorier: 

1. Tjenesteproduksjon og verdiskapning 

2. Transport

3. Gjenbruk, gjenvinning og avfall

Vi skal fokusere på bedriftsutvikling, markedsmuligheter, prosjektplanlegging og daglige valg og gjøremål. Av de bærekraftmålene FN har definert, har vi valgt ut følgende tre områder som særlig viktige for å bidra til bærekraftig utvikling hos våre medlemmer og i samfunnet vårt. På disse områdene kan vi utgjøre en vesentlig forskjell: 

Skånsom verdiskapning og trygge arbeidsplasser

Alle våre medlemsbedrifter tilbyr de ansatte trygge og stabile arbeidsforhold. For å kunne ligge i front av utviklingen i en teknisk avansert bransje, legger vi stor vekt på å tilby ansatte videreopplæring og kurs. Vi har også kultur for å gi unge mennesker tilbud om å komme seg inn i et spennende og fremtidsrettet yrke gjennom en lærlingplass.

Når det gjelder forsvarlig forbruk, vil våre medlemmer tilby tjenester og skape verdier som stadig er mer bærekraftige. Det forutsetter utvikling og en konkret plan for hvordan vi skal oppnå den utviklingen vi ønsker for oss selv og samfunnet vårt. Den planen har vi på plass nå, og den vil være med på å ta oss inn i en ny tid.

Planen innebærer bl.a. opplæring i relevante miljø- og samfunnsgevinster. Det gjør vi gjennom tiltak som jevnlige bærekraftkurs og månedlige utveksling av bærekraftinnspill mellom medlemmene.

Slik vil vi tilpasse våre tjenester slik at de bidrar til mer bærekraftige løsninger, noe som også gjør det enklere for oss å gi våre kunder god veiledning om fremtidsrettede valg – gjerne med lavere totalkostnad i form av løsninger som gir bedre funksjonalitet, kvalitet og varighet. Og lavere energiforbruk, så klart.

Planen innebærer videre å utfordre grossister og bransjen for øvrig til å bli mer bærekraftig. Vi er heldigvis ikke alene om å tenke i disse baner, og vi har alle en felles interesse for å ta oppgaven på alvor. Slik vil vi raskere kunne legge om til nye arbeidsformer, tanker og rutiner.

Høsten 2021 la Solberg-regjeringen frem Norges handlingsplan for å nå bærekraftmålene innen 2030.

Gjenbruk og gjenvinning 

Gammelt materiell som vi skifter ut, kan ofte brukes videre. Derfor vil vi, når det er mulig, gi slikt materiell til relevante utdanningssteder som kan gjøre nytte av det. Siden Elkonor finnes over store deler av landet, kan vi kunne hjelpe mange skoler med tiltrengt opplæringsmateriell. 

Avfall er et stort problem også i elektrobransjen. Mye intakt materiell kastes i forbindelse med ombygginger og kan ikke gjenbrukes på grunn av regulatoriske hindringer. Produkter som ikke kommer til gjenbruk skal så langt som mulig gå til gjenvinning. Vi vil gjøre vårt for å unngå restavfall.

Klart vi satser på effektive og utslippsfrie transportløsninger

For oss i Elkonor er transport et primærområde for bedre bærekraftresultater. Elbiler og andre utslippsfrie transportløsninger er derfor viktig for å oppnå miljø- og kostnadsbesparelser. Dette er et område vi har jobbet aktivt med lenge, og mer kommer. 

Snart har vi bare elbiler, men selv ikke de er uten belastning for miljøet. Derfor er vi opptatt av at effektive transportløsninger også henger sammen med god logistikk – for eksempel at vi har felles transport der det er mulig. 

I dag og i morgen 

I alle år har vi jobbet med å få materiell folk trenger i hverdagen til å virke som det skal. Det vil vi selvfølgelig fortsette med, men nå vil vi også gjøre mer for morgendagen. Vi vil alltid søke bedre og mer fremtidsrettede løsninger, og vår nye bærekraftstrategi er en god start!

Miljøvennlige løsninger

Solceller montert på taket til mange bygg i et industriområde

Miljøvennlige løsninger

Både norske husholdninger og bedrifter vil ha nye produkter og løsninger som som kan redusere forbruket samtidig som det gjør hverdagen mer komfortabel og sikker.

Gjennom god rådgiving, oversiktlige nettsider og tilstedeværelse på 195 steder i Norge, kan vi alltid være til tjeneste for kundene våre. Avanserte, energikloke løsninger for en mer bærekraftig fremtid er tilgjengelig allerede i dag, og mer kommer. Mye mer.

Vår oppgave er å være i front av denne utviklingen, og være den gode rådgiveren og installatøren som gjør nye løsninger enkelt tilgjengelig – i dag og i morgen.

Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn Logo

Miljøfyrtårnsertifisert

Både som merkevare og seriøs virksomhet er det viktig for oss i Elkonor å sette konkrete bærekraftsmål, og jobbe aktivt for å nå dem. Elkonors kjedekontor er miljøsertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. 

Se sertifikat her.

Ønsker du å starte et prosjekt?

Gjennom god rådgiving, og med avanserte, energikloke løsninger kan vi hjelpe deg med å ta bærekraftige valg i dine prosjekter.