Wilh. Kolstad AS

Tjenester

Vår målsetning er å være en ledende leverandør og samarbeidspartner innenfor

Sterkstrøm, svakstrøm telefoni og dataspredning - både for bedriftskunder og privatmarkedet.

  • Elektriske styringssystemer
  • Energibesparende løsninger
  • Gjensidiges el-sjekk
  • Internkontroll.
  • Svakstrømarbeider.
  • Tele/data - nettverk.
  • Installasjon av brann- og tyverialarmer.